THÔNG TIN
Tên bệnh nhân: Mã ID:  
Năm sinh: Phái:
Điện thoại:      
Địa chỉ:
Phiếu xét nghiệm 
Ngày xét nghiệm 
IDXN 
Bác sĩ chỉ định 
Chẩn đoán sơ bộ 
Xem kết quả 
No data to display


TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA
PHÒNG KHÁM ĐA KHOÀN HOÀN HẢO
456 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, P.1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
ÐT: 0971.94.93.97 - Hotline: 1900.06.68.63
Website: http://pkhoanhaosadec.com